» Ubuntu » Пакети » lucid-updates » ktux » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета ktux в lucid-updates, архитектура amd64

/usr/bin/ktux
/usr/share/doc/ktux/AUTHORS
/usr/share/doc/ktux/README
/usr/share/doc/ktux/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ktux/copyright
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/ktux.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/ktux.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/anim0001.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/anim0002.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/anim0003.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/anim0004.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/anim0005.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/anim0006.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/anim0007.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/anim0008.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/anim0009.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/anim0010.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/bg.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/flare0001.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/flare0002.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/spriterc
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/star0001.png
/usr/share/kde4/apps/ktux/sprites/star0002.png
/usr/share/kde4/services/ScreenSavers/ktux.desktop