» Ubuntu » Пакети » lucid » automake1.4 » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета automake1.4 в lucid, архитектура all

/usr/bin/aclocal-1.4
/usr/bin/automake-1.4
/usr/share/aclocal-1.4/amversion.m4
/usr/share/aclocal-1.4/ccstdc.m4
/usr/share/aclocal-1.4/cond.m4
/usr/share/aclocal-1.4/dmalloc.m4
/usr/share/aclocal-1.4/error.m4
/usr/share/aclocal-1.4/header.m4
/usr/share/aclocal-1.4/init.m4
/usr/share/aclocal-1.4/lex.m4
/usr/share/aclocal-1.4/lispdir.m4
/usr/share/aclocal-1.4/maintainer.m4
/usr/share/aclocal-1.4/missing.m4
/usr/share/aclocal-1.4/mktime.m4
/usr/share/aclocal-1.4/multi.m4
/usr/share/aclocal-1.4/obstack.m4
/usr/share/aclocal-1.4/protos.m4
/usr/share/aclocal-1.4/ptrdiff.m4
/usr/share/aclocal-1.4/regex.m4
/usr/share/aclocal-1.4/sanity.m4
/usr/share/aclocal-1.4/strtod.m4
/usr/share/aclocal-1.4/termios.m4
/usr/share/aclocal-1.4/winsz.m4
/usr/share/automake-1.4/COPYING
/usr/share/automake-1.4/INSTALL
/usr/share/automake-1.4/acinstall
/usr/share/automake-1.4/ansi2knr.1
/usr/share/automake-1.4/ansi2knr.c
/usr/share/automake-1.4/clean-hdr.am
/usr/share/automake-1.4/clean-kr.am
/usr/share/automake-1.4/clean.am
/usr/share/automake-1.4/comp-vars.am
/usr/share/automake-1.4/compile.am
/usr/share/automake-1.4/config.guess
/usr/share/automake-1.4/config.sub
/usr/share/automake-1.4/data-clean.am
/usr/share/automake-1.4/data.am
/usr/share/automake-1.4/dejagnu.am
/usr/share/automake-1.4/depend.am
/usr/share/automake-1.4/depend2.am
/usr/share/automake-1.4/dist-vars.am
/usr/share/automake-1.4/elisp-comp
/usr/share/automake-1.4/footer.am
/usr/share/automake-1.4/header-vars.am
/usr/share/automake-1.4/header.am
/usr/share/automake-1.4/install-sh
/usr/share/automake-1.4/java-clean.am
/usr/share/automake-1.4/java.am
/usr/share/automake-1.4/kr-extra.am
/usr/share/automake-1.4/library.am
/usr/share/automake-1.4/libs-clean.am
/usr/share/automake-1.4/libs.am
/usr/share/automake-1.4/libtool.am
/usr/share/automake-1.4/lisp-clean.am
/usr/share/automake-1.4/lisp.am
/usr/share/automake-1.4/ltlib-clean.am
/usr/share/automake-1.4/ltlib.am
/usr/share/automake-1.4/ltlibrary.am
/usr/share/automake-1.4/mans-vars.am
/usr/share/automake-1.4/mans.am
/usr/share/automake-1.4/mdate-sh
/usr/share/automake-1.4/missing
/usr/share/automake-1.4/mkinstalldirs
/usr/share/automake-1.4/multilib.am
/usr/share/automake-1.4/program.am
/usr/share/automake-1.4/progs-clean.am
/usr/share/automake-1.4/progs.am
/usr/share/automake-1.4/remake-hdr.am
/usr/share/automake-1.4/remake.am
/usr/share/automake-1.4/scripts.am
/usr/share/automake-1.4/subdirs.am
/usr/share/automake-1.4/tags-clean.am
/usr/share/automake-1.4/tags.am
/usr/share/automake-1.4/texi-vers.am
/usr/share/automake-1.4/texinfo.tex
/usr/share/automake-1.4/texinfos.am
/usr/share/automake-1.4/ylwrap
/usr/share/automake/COPYING
/usr/share/automake/INSTALL
/usr/share/automake/acinstall
/usr/share/automake/config.guess
/usr/share/automake/config.sub
/usr/share/automake/elisp-comp
/usr/share/automake/install-sh
/usr/share/automake/mdate-sh
/usr/share/automake/missing
/usr/share/automake/mkinstalldirs
/usr/share/automake/ylwrap
/usr/share/doc-base/automake-1.4
/usr/share/doc/automake1.4/AUTHORS
/usr/share/doc/automake1.4/NEWS.gz
/usr/share/doc/automake1.4/README
/usr/share/doc/automake1.4/THANKS
/usr/share/doc/automake1.4/TODO.gz
/usr/share/doc/automake1.4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/automake1.4/copyright
/usr/share/info/automake-1.4.info.gz
/usr/share/lintian/overrides/automake1.4
/usr/share/man/man1/aclocal-1.4.1.gz
/usr/share/man/man1/automake-1.4.1.gz