» Ubuntu » Пакети » lucid » exim4 » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета exim4 в lucid, архитектура all

/usr/share/bug/exim4/script
/usr/share/doc/exim4
/usr/share/lintian/overrides/exim4