» Ubuntu » Пакети » lucid » h264enc » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета h264enc в lucid, архитектура all

/usr/bin/h264enc
/usr/share/doc/h264enc/AUTHORS
/usr/share/doc/h264enc/README.Debian
/usr/share/doc/h264enc/README.encoding.gz
/usr/share/doc/h264enc/README.h264enc
/usr/share/doc/h264enc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/h264enc/changelog.gz
/usr/share/doc/h264enc/copyright
/usr/share/doc/h264enc/preset.cfg.gz
/usr/share/man/man1/h264enc.1.gz
/usr/share/menu/h264enc