» Ubuntu » Пакети » lucid » lazarus » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета lazarus в lucid, архитектура all

/usr/share/doc/lazarus/README.Debian
/usr/share/doc/lazarus/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lazarus/copyright