» Ubuntu » Пакети » lucid » libpoe-component-ikc-perl » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libpoe-component-ikc-perl в lucid, архитектура all

/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/FUTUR
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/TODO
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/copyright
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/client
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/client2
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/client3
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/client4
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/client5
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/inc-client
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/inc-server
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/lclient
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/lclient2
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/server
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/server2
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/server3
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/shut-client
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/shut-server
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/t_specifier
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/test_delete
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/uclient
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/examples/userver
/usr/share/doc/libpoe-component-ikc-perl/ikc-architecture.txt
/usr/share/man/man3/POE::Component::IKC.3pm.gz
/usr/share/man/man3/POE::Component::IKC::Channel.3pm.gz
/usr/share/man/man3/POE::Component::IKC::Client.3pm.gz
/usr/share/man/man3/POE::Component::IKC::ClientLite.3pm.gz
/usr/share/man/man3/POE::Component::IKC::Freezer.3pm.gz
/usr/share/man/man3/POE::Component::IKC::Proxy.3pm.gz
/usr/share/man/man3/POE::Component::IKC::Responder.3pm.gz
/usr/share/man/man3/POE::Component::IKC::Server.3pm.gz
/usr/share/man/man3/POE::Component::IKC::Specifier.3pm.gz
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC.pm
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC.pod
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC/Channel.pm
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC/Client.pm
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC/ClientLite.pm
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC/Freezer.pm
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC/LocalKernel.pm
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC/Proxy.pm
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC/Responder.pm
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC/Server.pm
/usr/share/perl5/POE/Component/IKC/Specifier.pm