» Ubuntu » Пакети » lucid » omegat » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета omegat в lucid, архитектура all

/usr/bin/omegat
/usr/share/applications/omegat.desktop
/usr/share/doc-base/omegat
/usr/share/doc/omegat/README.Debian
/usr/share/doc/omegat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/omegat/changelog.gz
/usr/share/doc/omegat/changes.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/copyright
/usr/share/doc/omegat/html/ar/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ar/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ar/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ar/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ar/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/ar/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ar/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ar/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/ar/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/be/Edit.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/FilesDirs.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Fonts.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/GettingStarted.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Gloss.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Important.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Install.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Intro.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Matches.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Navigating.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/OmegaT.png
/usr/share/doc/omegat/html/be/SO.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Saving.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Shortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/SysReqs.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/TMFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Tags.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Tips.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/Translating.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/UI.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/WPFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/be/omegat.css
/usr/share/doc/omegat/html/be/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/ca/OmegaT.css
/usr/share/doc/omegat/html/ca/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/filesAndDirectories.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ca/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ca/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ca/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ca/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/ca/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ca/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ca/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/installingAndRunning.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/languages.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/regexp.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/ca/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/ca/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/OmegaT.css
/usr/share/doc/omegat/html/cs/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/filesAndDirectories.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/cs/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/cs/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/cs/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/cs/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/cs/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/cs/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/cs/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/installingAndRunning.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/languages.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/regexp.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/cs/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/cs/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/da/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/da/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/da/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/da/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/da/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/da/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/da/images/createproj.png
/usr/share/doc/omegat/html/da/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/da/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/de/CharsetsFonts.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/Editing.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/FilesEditingTagged.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/FilesFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/FilesODOOoSO.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/FilesProjDirs.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/FilesSourceDoc.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/FilesTMGloss.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/GetStarted.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/Glossary.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/HintsTips.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/Important.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/InstallConfig.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/Introduction.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/Matches.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/Navigation.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/OmegaT.png
/usr/share/doc/omegat/html/de/SaveRevComp.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/Searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/Segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/Shortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/SystemReqs.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/Translation.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/UserInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/de/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/de/omegat.css
/usr/share/doc/omegat/html/de/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/el/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/el/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/el/omegat.css
/usr/share/doc/omegat/html/el/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/en/OmegaT.css
/usr/share/doc/omegat/html/en/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/filesAndDirectories.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/AsciiFilteroptions.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/Glossary_pane.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/Main pane counters_html_780661d2.gif
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/MatchesPane.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/OmegaT projects and subdirectories.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/OmegaT_icon.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/OmegaT_panes.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/OmegaT_projects_and_subdirectories.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/Omegatproject.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/Omegatproject.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/ProjectFiles.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/Projectstatistics.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/SpellcheckerSetup.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/SpellcheckerSetup2.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/SpellcheckingText.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/TagValidator.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/TextSearch.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/saveglossary.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/setting up a new project.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/tagged_segment.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/images/tagged_segment_target.png
/usr/share/doc/omegat/html/en/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/installingAndRunning.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/languages.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/regexp.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/spellchecker.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/en/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/en/xindex.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Edit.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/FilesDirs.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Fonts.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/GettingStarted.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Gloss.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Important.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Install.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Intro.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Matches.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Navigating.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/OmegaT.png
/usr/share/doc/omegat/html/eo/SO.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Saving.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Shortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/SysReqs.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/TMFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Tags.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Tips.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/Translating.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/UI.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/WPFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/eo/omegat.css
/usr/share/doc/omegat/html/eo/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/es/Edit.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/FilesDirs.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Fonts.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/GettingStarted.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Gloss.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Important.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Install.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Intro.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Matches.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Navigating.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/OmegaT.png
/usr/share/doc/omegat/html/es/SO.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Saving.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Shortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/SysReqs.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/TMFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Tags.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Tips.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/Translating.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/UI.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/WPFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/es/omegat.css
/usr/share/doc/omegat/html/es/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/eu/OmegaT.css
/usr/share/doc/omegat/html/eu/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/filesAndDirectories.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/eu/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/eu/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/eu/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/eu/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/eu/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/eu/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/eu/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/installingAndRunning.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/languages.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/regexp.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/eu/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/eu/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Edit.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/FilesDirs.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Fonts.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/GettingStarted.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Gloss.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Important.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Install.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/InstantStart_NoNav.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Intro.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Matches.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Navigating.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/OmegaT.png
/usr/share/doc/omegat/html/fr/SO.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Saving.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Shortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/SysReqs.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/TMFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Tags.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Tips.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/Translating.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/UI.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/WPFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/createproj.png
/usr/share/doc/omegat/html/fr/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/fr/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/fr/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/fr/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/fr/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/fr/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/fr/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/fr/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/fr/omegat.css
/usr/share/doc/omegat/html/fr/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/hu/OmegaT.css
/usr/share/doc/omegat/html/hu/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/filesAndDirectories.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/hu/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/hu/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/hu/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/hu/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/hu/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/hu/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/hu/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/installingAndRunning.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/languages.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/regexp.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/hu/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/hu/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/fileFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/it/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/it/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/it/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/it/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/it/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/it/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/it/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/keyboardShortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/it/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/it/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Edit.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/FilesDirs.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Fonts.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/GettingStarted.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Gloss.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Important.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Install.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/InstantStart_NoNav.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Intro.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Matches.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Navigating.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/OmegaT.png
/usr/share/doc/omegat/html/ja/SO.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Saving.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Shortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/SysReqs.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/TMFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Tags.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Tips.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/Translating.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/UI.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/WPFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/createproj.png
/usr/share/doc/omegat/html/ja/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/fileFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ja/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ja/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ja/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ja/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/ja/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ja/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ja/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/keyboardShortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/omegat.css
/usr/share/doc/omegat/html/ja/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/ja/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/ja/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/OmegaT.css
/usr/share/doc/omegat/html/nl/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/filesAndDirectories.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/nl/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/nl/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/nl/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/nl/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/nl/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/nl/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/nl/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/installingAndRunning.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/languages.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/regexp.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/nl/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/nl/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/pl/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/pl/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/pl/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pl/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pl/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pl/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pl/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/pl/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pl/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pl/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/pl/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/pl/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/pl/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/fileFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/keyboardShortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/pt_BR/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/Searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/Segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/filesAndDirectories.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ru/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ru/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ru/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ru/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/ru/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ru/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/ru/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/installingAndRunning.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/languages.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/omegat.css
/usr/share/doc/omegat/html/ru/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/regexp.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/ru/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/ru/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/OmegaT.css
/usr/share/doc/omegat/html/sh/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/filesAndDirectories.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sh/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sh/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sh/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sh/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/sh/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sh/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sh/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/installingAndRunning.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/languages.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/regexp.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/sh/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/sh/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/OmegaT.css
/usr/share/doc/omegat/html/sk/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/filesAndDirectories.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sk/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sk/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sk/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sk/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/sk/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sk/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sk/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/installingAndRunning.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/languages.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/regexp.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/sk/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/sk/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/OmegaT.css
/usr/share/doc/omegat/html/sl/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/filesAndDirectories.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/AsciiFilteroptions.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/Glossary_pane.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/Main pane counters_html_780661d2.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/MatchesPane.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/OmegaT projects and subdirectories.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/OmegaT_icon.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/OmegaT_panes.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/OmegaT_projects_and_subdirectories.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/Omegatproject.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/Omegatproject.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/ProjectFiles.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/Projectstatistics.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/SpellcheckerSetup.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/SpellcheckerSetup2.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/SpellcheckingText.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/TagValidator.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/TextSearch.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/saveglossary.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/setting up a new project.jpg
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/tagged_segment.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/images/tagged_segment_target.png
/usr/share/doc/omegat/html/sl/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/installingAndRunning.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/languages.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/regexp.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/spellchecker.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/sl/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/sl/xindex.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/fileFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sq/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sq/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sq/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sq/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/sq/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sq/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/sq/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/keyboardShortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/sq/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/sq/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/tr/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/tr/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/tr/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/aboutOmegaT.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/fileFilters.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/fileFormats.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/filesToTranslate.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/fontSettings.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/formattedText.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/glossaries.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/images/AppleKey.gif
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/images/Dock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/images/Maximize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/images/Minimize.gif
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/images/Restore.gif
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/images/Undock.gif
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/index.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/instantStartGuide.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/keyboardShortcuts.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/legalNotices.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/menu.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/plainText.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/preventingDataLoss.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/projectProperties.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/searches.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/segmentation.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/translationEditing.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/translationMemories.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/userInterface.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/version.properties
/usr/share/doc/omegat/html/zh_CN/website.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_TW/images/NewProject.png
/usr/share/doc/omegat/html/zh_TW/instantStartGuideNoTOC.html
/usr/share/doc/omegat/html/zh_TW/version.properties
/usr/share/doc/omegat/join.html
/usr/share/doc/omegat/readme.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_ar.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_ca.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_cs.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_eu.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_fr.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_hu.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_it.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_ja.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_nl.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_pl.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_pt_BR.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_ru.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_sh.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_sk.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_sl.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_sq.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_tr.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_zh_CN.txt.gz
/usr/share/doc/omegat/readme_zh_TW.txt.gz
/usr/share/java/OmegaT.jar
/usr/share/java/omegat-lib-mnemonics.jar
/usr/share/man/man1/omegat.1.gz
/usr/share/menu/omegat
/usr/share/omegat/html-template/be
/usr/share/omegat/html-template/de
/usr/share/omegat/html-template/en
/usr/share/omegat/html-template/eo
/usr/share/omegat/html-template/es
/usr/share/omegat/html-template/fr
/usr/share/omegat/html-template/index.html
/usr/share/omegat/html-template/it
/usr/share/omegat/html-template/ja
/usr/share/omegat/html-template/languageIndex.html
/usr/share/omegat/html-template/pt_BR
/usr/share/omegat/html-template/ru
/usr/share/omegat/html-template/sh
/usr/share/omegat/html-template/sk
/usr/share/omegat/html-template/sq
/usr/share/omegat/images/OmegaT.gif
/usr/share/omegat/images/OmegaT.png
/usr/share/omegat/images/OmegaT.xpm
/usr/share/omegat/images/OmegaT_small.gif