» Ubuntu » Пакети » lucid » openjdk-6-source » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета openjdk-6-source в lucid, архитектура all

/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/src.zip
/usr/share/doc/openjdk-6-source