» Ubuntu » Пакети » lucid » pytrainer » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета pytrainer в lucid, архитектура all

/usr/bin/pytr
/usr/bin/pytrainer
/usr/share/applications/pytrainer.desktop
/usr/share/doc/pytrainer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pytrainer/copyright
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/pytrainer.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/pytrainer.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/pytrainer.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/pytrainer.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/pytrainer.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/pytrainer.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/pytrainer.mo
/usr/share/locale/no/LC_MESSAGES/pytrainer.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/pytrainer.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/pytrainer.mo
/usr/share/man/man1/pytrainer.1.gz
/usr/share/menu/pytrainer
/usr/share/pixmaps/pytrainer.png
/usr/share/pyshared/pytrainer-1.7.1.egg-info
/usr/share/pyshared/pytrainer/daygraph.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/extension.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/extensions/googlemaps.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/extensions/waypointeditor.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/SimpleGladeApp.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/aboutdialog.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/dialogs.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/dialogselecttrack.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/drawArea.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/filechooser.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/popupmenu.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/warning.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/windowcalendar.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/windowextensions.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/windowimportdata.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/windowmain.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/windowplugins.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/windowprofile.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/gui/windowrecord.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/heartrategraph.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/importdata.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/date.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/ddbb.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/fileUtils.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/gpx.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/gtrnctr2gpx.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/heartrate.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/logs.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/mysqlUtils.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/points.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/soapUtils.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/sqliteUtils.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/system.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/test_gpx.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/unitsconversor.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/webUtils.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/xmlUtils.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/lib/xmlValidation.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/main.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/monthgraph.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/plugins.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/profile.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/record.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/recordgraph.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/save.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/waypoint.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/weekgraph.py
/usr/share/pyshared/pytrainer/yeargraph.py
/usr/share/python-support/pytrainer.private
/usr/share/python-support/pytrainer.public
/usr/share/pytrainer/extensions/wordpress/README.txt
/usr/share/pytrainer/extensions/wordpress/conf.xml
/usr/share/pytrainer/extensions/wordpress/googlemaps.py
/usr/share/pytrainer/extensions/wordpress/main.py
/usr/share/pytrainer/extensions/wordpress/points.py
/usr/share/pytrainer/extensions/wordpress/wordpresslib.py
/usr/share/pytrainer/glade/calendar.glade
/usr/share/pytrainer/glade/finish.png
/usr/share/pytrainer/glade/heartrate.jpg
/usr/share/pytrainer/glade/hr-graph.png
/usr/share/pytrainer/glade/hr-queso.png
/usr/share/pytrainer/glade/importdata.glade
/usr/share/pytrainer/glade/logo.png
/usr/share/pytrainer/glade/logo_mini.png
/usr/share/pytrainer/glade/newrecord.glade
/usr/share/pytrainer/glade/path2766.png
/usr/share/pytrainer/glade/path2772.png
/usr/share/pytrainer/glade/profile.glade
/usr/share/pytrainer/glade/pytrainer.glade
/usr/share/pytrainer/glade/pytrainer_mini.png
/usr/share/pytrainer/glade/start.png
/usr/share/pytrainer/glade/summit.png
/usr/share/pytrainer/glade/warning.glade
/usr/share/pytrainer/glade/waypoint.png
/usr/share/pytrainer/import/file_garmintcxv1.py
/usr/share/pytrainer/import/file_garmintcxv2.py
/usr/share/pytrainer/import/file_garmintools.py
/usr/share/pytrainer/import/file_gpxplus.py
/usr/share/pytrainer/import/tool_gant.py
/usr/share/pytrainer/import/tool_garmintools.py
/usr/share/pytrainer/import/tool_gpsbabel.py
/usr/share/pytrainer/import/translate_garmintcxv1.xsl
/usr/share/pytrainer/import/translate_garmintcxv2.xsl
/usr/share/pytrainer/import/translate_garmintools.xsl
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-gpx/conf.xml
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-gpx/garmingpx.py
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-hr-file/conf.xml
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-hr-file/garminhrfile.py
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-hr-file/pytrainer.style
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-hr-file/translate.xsl
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-hr/conf.xml
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-hr/garminhr.py
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-hr/pytrainer.style
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-hr/translate.xsl
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-tcxv2/conf.xml
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-tcxv2/garmin-tcxv2.py
/usr/share/pytrainer/plugins/garmin-tcxv2/translate.xsl
/usr/share/pytrainer/plugins/garmintools/conf.xml
/usr/share/pytrainer/plugins/garmintools/garmintools.py
/usr/share/pytrainer/plugins/garmintools/translate.xsl
/usr/share/pytrainer/plugins/garmintools_full/conf.xml
/usr/share/pytrainer/plugins/garmintools_full/garmintools_full.py
/usr/share/pytrainer/plugins/garmintools_full/pytrainer.style
/usr/share/pytrainer/plugins/garmintools_full/translate.xsl
/usr/share/pytrainer/plugins/googleearth/conf.xml
/usr/share/pytrainer/plugins/googleearth/main.py
/usr/share/pytrainer/plugins/googleearth/main.sh
/usr/share/pytrainer/pytrainer.style
/usr/share/pytrainer/schemas/Cluetrust_gpxdata10.xsd
/usr/share/pytrainer/schemas/GarminTrainingCenterDatabase_v1-gpsbabel.xsd
/usr/share/pytrainer/schemas/GarminTrainingCenterDatabase_v1.xsd
/usr/share/pytrainer/schemas/GarminTrainingCenterDatabase_v2.xsd
/usr/share/pytrainer/schemas/Topografix_gpx11.xsd
/usr/share/pytrainer/schemas/garmintools.xsd