» Ubuntu » Пакети » lucid » ubumirror » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета ubumirror в lucid, архитектура all

/etc/ubumirror.conf
/usr/bin/ubuarchive
/usr/bin/ubucdimage
/usr/bin/ubuports
/usr/bin/uburelease
/usr/share/doc/ubumirror/AUTHORS
/usr/share/doc/ubumirror/README
/usr/share/doc/ubumirror/changelog.gz
/usr/share/doc/ubumirror/copyright
/usr/share/doc/ubumirror/examples/ubumirror.crontab