» Ubuntu » Пакети » lucid » alien-arena-server » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета alien-arena-server в lucid, архитектура amd64

/usr/games/alien-arena-server
/usr/lib/games/alien-arena/crded
/usr/lib/games/alien-arena/kill-runaway-crded
/usr/lib/games/alien-arena/launch-server
/usr/lib/games/alien-arena/rcon
/usr/lib/games/alien-arena/svstat
/usr/share/doc/alien-arena-server/README
/usr/share/doc/alien-arena-server/README.Debian
/usr/share/doc/alien-arena-server/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/copyright
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/AA Dutch.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/AA French.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/AA German.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/AA Greek.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/AA Hungarian.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/AA Italian.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/AA Polish.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/AA Portuguese.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/AA Russian.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/AA_ES.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena-server/docs/README.txt.gz
/usr/share/man/man6/alien-arena-server.6.gz