» Ubuntu » Пакети » lucid » alien-arena » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета alien-arena в lucid, архитектура amd64

/usr/games/alien-arena
/usr/lib/games/alien-arena/crx
/usr/share/applications/alien-arena.desktop
/usr/share/doc/alien-arena/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/alien-arena/README.Debian.gz
/usr/share/doc/alien-arena/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/alien-arena/copyright
/usr/share/doc/alien-arena/docs/AA Dutch.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena/docs/AA French.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena/docs/AA German.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena/docs/AA Greek.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena/docs/AA Hungarian.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena/docs/AA Italian.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena/docs/AA Polish.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena/docs/AA Portuguese.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena/docs/AA Russian.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena/docs/AA_ES.txt.gz
/usr/share/doc/alien-arena/docs/README.txt.gz
/usr/share/man/man6/alien-arena.6.gz
/usr/share/menu/alien-arena
/usr/share/pixmaps/alien-arena.png
/usr/share/pixmaps/alien-arena.xpm