» Ubuntu » Пакети » lucid » clisp » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета clisp в lucid, архитектура amd64

/usr/bin/clisp
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/bdb.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/calls.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/clx.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/gettext.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/linux.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/lisp.run
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/lispinit.mem
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/localcharset.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/modules.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/readline.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/regex.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/regexi.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/uniname.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/base/width.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/data/Symbol-Table.text
/usr/lib/clisp-2.44.1/data/UnicodeDataFull.txt
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/bdb.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/calls.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/clx.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/gettext.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/linux.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/lisp.run
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/lispinit-orig.mem
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/localcharset.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/modules.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/readline.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/regex.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/regexi.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/uniname.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/full/width.o
/usr/lib/clisp-2.44.1/install-clc.lisp
/usr/lib/common-lisp/bin/clisp.sh
/usr/share/doc/clisp/README.Debian
/usr/share/doc/clisp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clisp/changelog.gz
/usr/share/doc/clisp/copyright
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/man/man1/clisp.1.gz