» Ubuntu » Пакети » lucid » libaddressview-dev » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libaddressview-dev в lucid, архитектура amd64

/usr/include/GNUstep/AddressView
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AddressView.framework/Headers
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AddressView.framework/Versions/0/ADImageView.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AddressView.framework/Versions/0/ADPersonPropertyView.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AddressView.framework/Versions/0/ADPersonView.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AddressView.framework/Versions/0/ADSinglePropertyView.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AddressView.framework/Versions/0/AddressView.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AddressView.framework/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AddressView.framework/Versions/0/AddressView
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AddressView.framework/Versions/0/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AddressView.framework/Versions/0/libAddressView.so
/usr/lib/libAddressView.so
/usr/share/doc/libaddressview-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libaddressview-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libaddressview-dev/README.gz
/usr/share/doc/libaddressview-dev/THANKS
/usr/share/doc/libaddressview-dev/TODO
/usr/share/doc/libaddressview-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libaddressview-dev/copyright