» Ubuntu » Пакети » lucid » libgstreamer0.10-0 » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libgstreamer0.10-0 в lucid, архитектура amd64

/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcoreelements.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcoreindexers.so
/usr/lib/gstreamer0.10/gstreamer-0.10/gst-plugin-scanner
/usr/lib/libgstbase-0.10.so.0
/usr/lib/libgstbase-0.10.so.0.24.1
/usr/lib/libgstcheck-0.10.so.0
/usr/lib/libgstcheck-0.10.so.0.24.1
/usr/lib/libgstcontroller-0.10.so.0
/usr/lib/libgstcontroller-0.10.so.0.24.1
/usr/lib/libgstdataprotocol-0.10.so.0
/usr/lib/libgstdataprotocol-0.10.so.0.24.1
/usr/lib/libgstnet-0.10.so.0
/usr/lib/libgstnet-0.10.so.0.24.1
/usr/lib/libgstreamer-0.10.so.0
/usr/lib/libgstreamer-0.10.so.0.24.1
/usr/share/doc/libgstreamer0.10-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libgstreamer0.10-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgstreamer0.10-0/README.Debian
/usr/share/doc/libgstreamer0.10-0/README.gz
/usr/share/doc/libgstreamer0.10-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgstreamer0.10-0/copyright