» Ubuntu » Пакети » lucid » ltp-commands-test » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета ltp-commands-test в lucid, архитектура amd64

/usr/lib/ltp/runtest/admin_tools
/usr/lib/ltp/runtest/commands
/usr/lib/ltp/runtest/tpm_tools
/usr/lib/ltp/testcases/bin/ar01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/at_allow01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/at_deny01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/check_tray
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cp_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cpio_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cron02
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cron03
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cron_allow01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cron_deny01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cron_dirs_check
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cron_dirs_checks01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cron_illegal_cron_lines
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cron_neg_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cron_pos_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/cron_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/d1.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/eject-tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/f1.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file0.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file1.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file1.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file10.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file2.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file3.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file4.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file5.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file6.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file7.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file8.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file9.in
/usr/lib/ltp/testcases/bin/file_test.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/gzip_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/ld01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/ldd01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/lddfile1.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/lddfile2.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/lddfile3.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/lddfile4.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/lddfile5.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/ldmain.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/ln_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/logrotate_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/mail_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/main.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/mkdir_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/mv_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/nm01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/nmfile.c
/usr/lib/ltp/testcases/bin/nmfile.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/nmfile1.c
/usr/lib/ltp/testcases/bin/nmfile1.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/nmfile2.c
/usr/lib/ltp/testcases/bin/nmfile2.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/nmfile3.c
/usr/lib/ltp/testcases/bin/nmfile3.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/objdump01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/rd1.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/rf1.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/size01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/su01
/usr/lib/ltp/testcases/bin/su01_s1
/usr/lib/ltp/testcases/bin/su_set_passwd
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tar_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/test
/usr/lib/ltp/testcases/bin/test_arch.obj
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_changeauth_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_changeauth_tests_exp01.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_changeauth_tests_exp02.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_changeauth_tests_exp03.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_clear_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_clear_tests_exp01.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_getpubek_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_getpubek_tests_exp01.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_restrictpubek_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_restrictpubek_tests_exp01.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_restrictpubek_tests_exp02.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_restrictpubek_tests_exp03.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_selftest_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_takeownership_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_takeownership_tests_exp01.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpm_version_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_import_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_import_tests_exp01.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_import_tests_exp02.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_import_tests_exp03.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_import_tests_exp04.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_import_tests_exp05.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_import_tests_exp06.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_import_tests_exp07.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_import_tests_exp08.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_init_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_init_tests_exp00.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_init_tests_exp01.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_init_tests_exp02.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_init_tests_exp03.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_objects_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_objects_tests_exp01.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_protect_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_protect_tests_exp01.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_protect_tests_exp02.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_setpasswd_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_setpasswd_tests_exp01.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_setpasswd_tests_exp02.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_setpasswd_tests_exp03.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/tpmtoken_setpasswd_tests_exp04.sh
/usr/lib/ltp/testcases/bin/unzip_tests.sh
/usr/lib/ltp/testcases/data/tst_unzip_file.zip
/usr/share/doc/ltp-commands-test/README.Debian
/usr/share/doc/ltp-commands-test/README.gz
/usr/share/doc/ltp-commands-test/TODO.gz
/usr/share/doc/ltp-commands-test/buildinfo.gz
/usr/share/doc/ltp-commands-test/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ltp-commands-test/commands.txt
/usr/share/doc/ltp-commands-test/copyright