» Ubuntu » Пакети » lucid » openjdk-6-jre-zero » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета openjdk-6-jre-zero в lucid, архитектура amd64

/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/zero/Xusage.txt
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/zero/libjsig.so
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/zero/libjvm.so
/usr/share/doc/openjdk-6-jre-zero
/usr/share/lintian/overrides/openjdk-6-jre-zero