» Ubuntu » Пакети » lucid » fontmatrix » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета fontmatrix в lucid, архитектура i386

/usr/bin/fontmatrix
/usr/share/applications/fontmatrix.desktop
/usr/share/doc/fontmatrix/README.Debian
/usr/share/doc/fontmatrix/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fontmatrix/copyright
/usr/share/fontmatrix/resources/template_default.png
/usr/share/fontmatrix/resources/template_default.xml
/usr/share/fontmatrix/resources/template_oneline.png
/usr/share/fontmatrix/resources/template_oneline.xml
/usr/share/man/man1/fontmatrix.1.gz
/usr/share/menu/fontmatrix
/usr/share/pixmaps/fontmatrix.png