» Ubuntu » Пакети » lucid » hugin » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета hugin в lucid, архитектура i386

/usr/bin/PTBatcher
/usr/bin/PTBatcherGUI
/usr/bin/autopano-noop
/usr/bin/hugin
/usr/bin/hugin_stitch_project
/usr/bin/nona_gui
/usr/share/applications/PTBatcherGUI.desktop
/usr/share/applications/hugin.desktop
/usr/share/doc/hugin/README
/usr/share/doc/hugin/README_JP
/usr/share/doc/hugin/TODO.Debian
/usr/share/doc/hugin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hugin/changelog.gz
/usr/share/doc/hugin/copyright
/usr/share/man/man1/PTBatcherGUI.1.gz
/usr/share/man/man1/hugin.1.gz
/usr/share/man/man1/hugin_stitch_project.1.gz
/usr/share/man/man1/nona_gui.1.gz
/usr/share/menu/hugin
/usr/share/mime/packages/hugin.xml