» Ubuntu » Пакети » lucid » lcdf-typetools » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета lcdf-typetools в lucid, архитектура i386

/usr/bin/cfftot1
/usr/bin/mmafm
/usr/bin/mmpfb
/usr/bin/otfinfo
/usr/bin/otftotfm
/usr/bin/t1dotlessj
/usr/bin/t1lint
/usr/bin/t1rawafm
/usr/bin/t1reencode
/usr/bin/t1testpage
/usr/bin/ttftotype42
/usr/share/doc/lcdf-typetools/NEWS.gz
/usr/share/doc/lcdf-typetools/README.Debian
/usr/share/doc/lcdf-typetools/README.gz
/usr/share/doc/lcdf-typetools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lcdf-typetools/changelog.gz
/usr/share/doc/lcdf-typetools/copyright
/usr/share/doc/lcdf-typetools/glyphlist.txt.gz
/usr/share/lcdf-typetools/7t.enc
/usr/share/lcdf-typetools/glyphlist.txt
/usr/share/lcdf-typetools/texglyphlist.txt
/usr/share/man/man1/cfftot1.1.gz
/usr/share/man/man1/mmafm.1.gz
/usr/share/man/man1/mmpfb.1.gz
/usr/share/man/man1/otfinfo.1.gz
/usr/share/man/man1/otftotfm.1.gz
/usr/share/man/man1/t1dotlessj.1.gz
/usr/share/man/man1/t1lint.1.gz
/usr/share/man/man1/t1rawafm.1.gz
/usr/share/man/man1/t1reencode.1.gz
/usr/share/man/man1/t1testpage.1.gz
/usr/share/man/man1/ttftotype42.1.gz