» Ubuntu » Пакети » lucid » python-uno » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета python-uno в lucid, архитектура i386

/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libpyuno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/officehelper.py
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/pythonloader.py
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/pythonloader.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/pythonloader.unorc
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/pythonscript.py
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/pyuno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/Scripts/python/Capitalise.py
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/Scripts/python/HelloWorld.py
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/Scripts/python/pythonSamples/TableSample.py
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/modules/org/openoffice/Office/Scripting/Scripting-python.xcu
/usr/share/bug/python-uno/presubj
/usr/share/doc/python-uno
/usr/share/doc/uno-libs3/python-uno-demo/Addons.xcu
/usr/share/doc/uno-libs3/python-uno-demo/biblioaccess.py
/usr/share/doc/uno-libs3/python-uno-demo/hello_world_comp.py
/usr/share/doc/uno-libs3/python-uno-demo/makefile.mk
/usr/share/doc/uno-libs3/python-uno-demo/ooextract.py
/usr/share/doc/uno-libs3/python-uno-demo/pyunoenv.bat
/usr/share/doc/uno-libs3/python-uno-demo/pyunoenv.tcsh
/usr/share/doc/uno-libs3/python-uno-demo/swriter.py
/usr/share/doc/uno-libs3/python-uno-demo/swritercomp.py
/usr/share/doc/uno-libs3/python-uno-demo/swritercompclient.py
/usr/share/lintian/overrides/python-uno
/usr/share/pyshared-data/python-uno
/usr/share/pyshared/uno.py
/usr/share/pyshared/unohelper.py