» Ubuntu » Пакети » lucid » winff » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета winff в lucid, архитектура i386

/usr/bin/winff
/usr/lib/mime/packages/winff
/usr/share/applications/winff.desktop
/usr/share/doc/winff/README-Icons.txt
/usr/share/doc/winff/README-Presets.txt
/usr/share/doc/winff/README.Debian
/usr/share/doc/winff/README.txt
/usr/share/doc/winff/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/winff/changelog.gz
/usr/share/doc/winff/copyright
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/winff.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/winff.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/winff.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/winff.png
/usr/share/lintian/overrides/winff
/usr/share/man/man1/winff.1.gz
/usr/share/menu/winff
/usr/share/mime/packages/winff.xml
/usr/share/pixmaps/winff.xpm
/usr/share/winff/languages/winff.bg.po
/usr/share/winff/languages/winff.ca.po
/usr/share/winff/languages/winff.de.po
/usr/share/winff/languages/winff.el.po
/usr/share/winff/languages/winff.en.po
/usr/share/winff/languages/winff.es.po
/usr/share/winff/languages/winff.es_AR.po
/usr/share/winff/languages/winff.es_UY.po
/usr/share/winff/languages/winff.fr.po
/usr/share/winff/languages/winff.he.po
/usr/share/winff/languages/winff.hu.po
/usr/share/winff/languages/winff.it.po
/usr/share/winff/languages/winff.ku.po
/usr/share/winff/languages/winff.nb.po
/usr/share/winff/languages/winff.nl.po
/usr/share/winff/languages/winff.pl.po
/usr/share/winff/languages/winff.pot
/usr/share/winff/languages/winff.pt.po
/usr/share/winff/languages/winff.pt_BR.po
/usr/share/winff/languages/winff.ru.po
/usr/share/winff/languages/winff.sl.po
/usr/share/winff/languages/winff.sr.po
/usr/share/winff/languages/winff.sv.po
/usr/share/winff/languages/winff.tr.po
/usr/share/winff/languages/winff.zh_CN.po
/usr/share/winff/languages/winff.zh_TW.po
/usr/share/winff/presets-libavcodec51-v4.xml
/usr/share/winff/presets-libavcodec52-v5.xml
/usr/share/winff/presets-orig.xml
/usr/share/winff/presets-ubuntu.xml
/usr/share/winff/presets.xml