» Ubuntu » Пакети » lucid » xmonad » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета xmonad в lucid, архитектура i386

/usr/bin/xmonad
/usr/share/applications/xmonad.desktop
/usr/share/doc/xmonad/README.Debian
/usr/share/doc/xmonad/README.gz
/usr/share/doc/xmonad/TODO
/usr/share/doc/xmonad/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmonad/copyright
/usr/share/icons/xmonad.png
/usr/share/man/man1/xmonad.1.gz
/usr/share/xsessions/xmonad.desktop