» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [lucid] [lucid-updates] [lucid-backports] [precise] [precise-updates] [precise-backports] [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [utopic] [utopic-updates] [utopic-backports] [vivid]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [armel]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат oneiric в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 10 пакета.

Пакет linux-headers-generic-lts-backport-oneiric

Пакет linux-headers-generic-pae-lts-backport-oneiric

Пакет linux-headers-server-lts-backport-oneiric

Пакет linux-headers-virtual-lts-backport-oneiric

Пакет linux-image-generic-lts-backport-oneiric

Пакет linux-image-generic-pae-lts-backport-oneiric

Пакет linux-image-server-lts-backport-oneiric

Пакет linux-image-virtual-lts-backport-oneiric

Пакет syslinux-themes-ubuntu-oneiric

Пакет ubuntu-wallpapers-oneiric