» Ubuntu » Пакети » precise-backports » debian-installer

Пакети в „precise-backports“, Под-раздел debian-installer

debian-archive-keyring-udeb (2012.4~ubuntu12.04.1) [universe]
GnuPG keys of the Debian archive
open-iscsi-udeb (2.0.873-3ubuntu5~ubuntu12.04.1)
Configure iSCSI