» Ubuntu » Пакети » precise » axel-kapt » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета axel-kapt в precise, архитектура all

/usr/bin/axel-kapt
/usr/share/applications/axel-kapt.desktop
/usr/share/doc/axel-kapt
/usr/share/man/man1/axel-kapt.1.gz
/usr/share/menu/axel-kapt