» Ubuntu » Пакети » precise » liboauth-signpost-java » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета liboauth-signpost-java в precise, архитектура all

/usr/share/doc/liboauth-signpost-java/README.markdown
/usr/share/doc/liboauth-signpost-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liboauth-signpost-java/copyright
/usr/share/java/signpost-commonshttp4-1.2.1.1.jar
/usr/share/java/signpost-commonshttp4.jar
/usr/share/java/signpost-core-1.2.1.1.jar
/usr/share/java/signpost-core.jar
/usr/share/java/signpost-jetty6-1.2.1.1.jar
/usr/share/java/signpost-jetty6.jar
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/oauth-signpost/1.2.1.1/oauth-signpost-1.2.1.1.pom
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/oauth-signpost/debian/oauth-signpost-debian.pom
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-commonshttp4/1.2.1.1/signpost-commonshttp4-1.2.1.1.jar
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-commonshttp4/1.2.1.1/signpost-commonshttp4-1.2.1.1.pom
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-commonshttp4/debian/signpost-commonshttp4-debian.jar
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-commonshttp4/debian/signpost-commonshttp4-debian.pom
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-core/1.2.1.1/signpost-core-1.2.1.1.jar
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-core/1.2.1.1/signpost-core-1.2.1.1.pom
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-core/debian/signpost-core-debian.jar
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-core/debian/signpost-core-debian.pom
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-jetty6/1.2.1.1/signpost-jetty6-1.2.1.1.jar
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-jetty6/1.2.1.1/signpost-jetty6-1.2.1.1.pom
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-jetty6/debian/signpost-jetty6-debian.jar
/usr/share/maven-repo/oauth/signpost/signpost-jetty6/debian/signpost-jetty6-debian.pom