» Ubuntu » Пакети » precise » lsb-base » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета lsb-base в precise, архитектура all

/etc/lsb-base-logging.sh
/lib/lsb/init-functions
/usr/share/doc/lsb-base/README.Debian.gz
/usr/share/doc/lsb-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lsb-base/copyright