» Ubuntu » Пакети » precise » powermanga » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета powermanga в precise, архитектура amd64

/usr/games/powermanga
/usr/share/applications/powermanga.desktop
/usr/share/doc/powermanga
/usr/share/man/man6/powermanga.6.gz
/usr/share/menu/powermanga
/usr/share/pixmaps/powermanga.xpm