» Ubuntu » Пакети » precise » uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-6 » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-6 в precise, архитектура amd64

/usr/lib/uwsgi/plugins/jwsgi_openjdk6_plugin.so
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-6/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-6/README
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-6/copyright
/usr/share/lintian/overrides/uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-6