» Ubuntu » Пакети » precise » wordnet » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета wordnet в precise, архитектура amd64

/usr/bin/wn
/usr/bin/wordnet
/usr/lib/libwordnet-3.0.so
/usr/lib/libwordnet.la
/usr/lib/libwordnet.so
/usr/share/doc/wordnet/AUTHORS
/usr/share/doc/wordnet/README.Debian
/usr/share/doc/wordnet/README.gz
/usr/share/doc/wordnet/README.source
/usr/share/doc/wordnet/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wordnet/copyright
/usr/share/lintian/overrides/wordnet
/usr/share/man/man1/wn.1WN.gz
/usr/share/man/man1/wnintro.1WN.gz
/usr/share/man/man1/wordnet.1WN.gz
/usr/share/man/man7/morphy.7WN.gz
/usr/share/man/man7/uniqbeg.7WN.gz
/usr/share/man/man7/wngloss.7WN.gz
/usr/share/man/man7/wngroups.7WN.gz
/usr/share/man/man7/wnintro.7WN.gz
/usr/share/man/man7/wnlicens.7WN.gz
/usr/share/man/man7/wnpkgs.7WN.gz
/usr/share/man/man7/wnstats.7WN.gz