» Ubuntu » Пакети » precise » xmonad » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета xmonad в precise, архитектура amd64

/usr/bin/gnome-session-xmonad
/usr/bin/xmonad
/usr/share/applications/xmonad.desktop
/usr/share/doc/xmonad/README.Debian
/usr/share/doc/xmonad/README.gz
/usr/share/doc/xmonad/TODO
/usr/share/doc/xmonad/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmonad/copyright
/usr/share/gnome-session/sessions/xmonad.session
/usr/share/icons/xmonad.png
/usr/share/man/man1/gnome-session-xmonad.1.gz
/usr/share/man/man1/xmonad.1.gz
/usr/share/xsessions/gnome-xmonad.desktop
/usr/share/xsessions/xmonad.desktop