» Ubuntu » Пакети » precise » r-other-mott-happy » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета r-other-mott-happy в precise, архитектура i386

/usr/lib/R/site-library/happy/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/happy/INDEX
/usr/lib/R/site-library/happy/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/happy/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/happy/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/happy/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/happy/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/happy/R/happy
/usr/lib/R/site-library/happy/R/happy.rdb
/usr/lib/R/site-library/happy/R/happy.rdx
/usr/lib/R/site-library/happy/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/happy/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/happy/help/happy.rdb
/usr/lib/R/site-library/happy/help/happy.rdx
/usr/lib/R/site-library/happy/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/happy/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/happy/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/happy/libs/happy.so
/usr/share/doc/r-other-mott-happy/README.Debian
/usr/share/doc/r-other-mott-happy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-other-mott-happy/copyright
/usr/share/lintian/overrides/r-other-mott-happy