» Ubuntu » Пакети » precise » vowpal-wabbit » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета vowpal-wabbit в precise, архитектура i386

/usr/bin/vw
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/README
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/TODO.Debian
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/copyright
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/cluster_command
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/0002b.predict.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/0002c.predict.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/001.predict.tmp
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/README
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/RunTests.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/diff.tmp
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/lenient-diff.tmp
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/models/0001.model.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/models/0002.model
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/models/0002a.model.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/models/0002c.model
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/pred-sets/ref/0001.predict
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/pred-sets/ref/0002b.predict.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/pred-sets/ref/0002c.predict.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/stderr.tmp
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/stdout.tmp
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/test-sets/0001.dat.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/test-sets/ref/0001.stderr
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/test-sets/ref/0001.stdout
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/test-sets/ref/0002b.stderr
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/test-sets/ref/0002b.stdout
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/test-sets/ref/0002c.stderr
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/test-sets/ref/0002c.stdout
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/0001.dat.cache.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/0001.dat.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/0002.dat.gz
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/ref/0001.stderr
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/ref/0001.stdout
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/ref/0002.stderr
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/ref/0002.stdout
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/ref/0002a.stderr
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/ref/0002a.stdout
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/ref/0002c.stderr
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/ref/0002c.stdout
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/ref/wiki1K.stderr
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/ref/wiki1K.stdout
/usr/share/doc/vowpal-wabbit/examples/test/train-sets/wiki1K.dat.gz
/usr/share/man/man1/vw.1.gz