» Ubuntu » Пакети » quantal » ledgersmb » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета ledgersmb в quantal, архитектура all

/etc/apache2/conf.d/ledgersmb-httpd.conf
/etc/ledgersmb/ledgersmb-httpd.conf
/etc/ledgersmb/ledgersmb.conf
/etc/ledgersmb/pos.conf.pl
/usr/share/dbconfig-common/data/ledgermsb/install-dbadmin/pgsql
/usr/share/doc-base/ledgersmb
/usr/share/doc-base/ledgersmb-faq
/usr/share/doc/ledgersmb/API/Database
/usr/share/doc/ledgersmb/BUGS
/usr/share/doc/ledgersmb/CONTRIBUTORS.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/LedgerSMB-manual.pdf.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/README.Debian
/usr/share/doc/ledgersmb/README.source
/usr/share/doc/ledgersmb/README.translations
/usr/share/doc/ledgersmb/TODO.Debian
/usr/share/doc/ledgersmb/UPGRADE
/usr/share/doc/ledgersmb/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/coding-standard.pdf.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/copyright
/usr/share/doc/ledgersmb/database/ledgersmb.dia.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/database/ledgersmb.dot.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/database/ledgersmb.html
/usr/share/doc/ledgersmb/database/ledgersmb.neato.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/database/ledgersmb.xml.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/database/ledgersmb.zigzag.dia.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome.css
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/address-book-new.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/document-open-recent.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/edit-redo.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/face-angry.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/list-add.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/list-remove.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/package-x-generic.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/preferences-system.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/system-log-out.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/system-search.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/text-x-preview.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/user-info.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/view-refresh.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/window-new.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/zoom-in.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/gnome/zoom-out.png
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/ledgersmb-blue.css
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/ledgersmb-brown.css
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/ledgersmb-purple.css
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/ledgersmb-red.css
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/ledgersmb-smallgray.css
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/ledgersmb-yellow.css
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/ledgersmb.css
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/css/scripts/create_batch.css
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/ledgersmb-httpd.conf.template
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/ledgersmb.conf.default
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/pos.conf.pl.template
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/ap_transaction.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/ap_transaction.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/ar_transaction.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/ar_transaction.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/balance_sheet.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/bin_list.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/bin_list.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/check.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/check_base.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/check_multiple.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/income_statement.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/invoice.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/invoice.tex.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/letterhead.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/letterhead.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/packing_list.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/packing_list.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/pick_list.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/pick_list.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/pos_invoice.txt
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/printPayment.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/purchase_order.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/purchase_order.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/receipt.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/request_quotation.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/request_quotation.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/sales_order.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/sales_order.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/sales_quotation.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/sales_quotation.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/statement.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/statement.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/timecard.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/timecard.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/work_order.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/demo/work_order.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/ap_transaction.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/ap_transaction.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/ar_transaction.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/ar_transaction.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/balance_sheet.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/bin_list.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/bin_list.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/check.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/check_base.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/check_multiple.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/income_statement.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/invoice.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/invoice.tex.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/letterhead.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/letterhead.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/packing_list.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/packing_list.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/pick_list.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/pick_list.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/pos_invoice.txt
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/printPayment.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/purchase_order.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/purchase_order.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/receipt.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/request_quotation.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/request_quotation.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/sales_order.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/sales_order.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/sales_quotation.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/sales_quotation.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/statement.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/statement.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/timecard.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/timecard.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/work_order.html
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/templates/xedemo/work_order.tex
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/cli/ledgersmb_cli.pl.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/cli/sample.lsmb
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/devel/chart-load-test.sh
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/devel/find-use
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/fixme/README
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/fixme/fixme.pgsql
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/notify_short/GPL.txt.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/notify_short/README
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/notify_short/config.pl
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/notify_short/listener.pl
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/pos/directnet.pl
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/pos/pos-hardware-client-startup-script
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/process_queue/config.pl.default
/usr/share/doc/ledgersmb/examples/utils/process_queue/process_queue.pl
/usr/share/doc/ledgersmb/faq.html
/usr/share/doc/ledgersmb/release_notes.gz
/usr/share/doc/ledgersmb/samples/lsmb01-cli-example.sh
/usr/share/doc/ledgersmb/samples/lsmb02-cli-example.pl
/usr/share/doc/ledgersmb/samples/recon_csv.pl
/usr/share/doc/ledgersmb/templating/templating-guide.tex.gz
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/AA.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/AM.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Auth.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Auth/DB.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/BP.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Batch.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/CA.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/CP.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/CancelFurtherProcessing.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Company_Config.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Contact.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/CreditCard.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/CreditCard/Config.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/CreditCard/TrustCommerce.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/CreditCard/TrustCommerce/Config.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Account.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Admin.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Asset.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Asset_Class.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Asset_Report.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Company.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Customer.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Date.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Draft.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/EOY.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Employee.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Location.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Menu.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Part.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Payment.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Pricelist.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Reconciliation.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/TaxForm.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/User.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBObject/Vendor.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/DBTest.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Database.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/File.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/File/Order.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/File/Part.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/File/Transaction.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Form.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/GL.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/IC.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/IR.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/IS.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/JC.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Locale.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Location.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Log.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Mailer.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Num2text.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/OE.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/PE.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/PriceMatrix.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/RESTXML/Document/Base.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/RESTXML/Document/Customer.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/RESTXML/Document/Customer_Search.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/RESTXML/Document/Part.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/RESTXML/Document/Part_Search.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/RESTXML/Document/SalesOrder.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/RESTXML/Document/Session.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/RESTXML/Handler.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/RP.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Reconciliation/CSV.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/ScriptLib/Common_Search.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/ScriptLib/Common_Search/Customer.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/ScriptLib/Common_Search/Part.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/ScriptLib/Company.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Setting.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Sysconfig.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Tax.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Taxes/Simple.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Template.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Template/CSV.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Template/Elements.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Template/HTML.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Template/LaTeX.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Template/ODS.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Template/TTI18N.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/Template/TXT.pm
/usr/share/ledgersmb/LedgerSMB/User.pm
/usr/share/ledgersmb/Reconciliation.pl
/usr/share/ledgersmb/UI/Admin/delete_group.html
/usr/share/ledgersmb/UI/Admin/delete_user.html
/usr/share/ledgersmb/UI/Admin/edit_group.html
/usr/share/ledgersmb/UI/Admin/edit_user.html
/usr/share/ledgersmb/UI/Admin/login.html
/usr/share/ledgersmb/UI/Admin/user_search.html
/usr/share/ledgersmb/UI/Contact/contact.css
/usr/share/ledgersmb/UI/Contact/contact.html
/usr/share/ledgersmb/UI/Contact/contact.js
/usr/share/ledgersmb/UI/Contact/history_filter.html
/usr/share/ledgersmb/UI/Contact/pricelist.csv
/usr/share/ledgersmb/UI/Contact/pricelist.html
/usr/share/ledgersmb/UI/Contact/pricelist.odst
/usr/share/ledgersmb/UI/Contact/pricelist.tex
/usr/share/ledgersmb/UI/Contact/search.html
/usr/share/ledgersmb/UI/Vendor/vendor.html
/usr/share/ledgersmb/UI/accounts/edit.css
/usr/share/ledgersmb/UI/accounts/edit.html
/usr/share/ledgersmb/UI/accounts/edit.js
/usr/share/ledgersmb/UI/accounts/yearend.html
/usr/share/ledgersmb/UI/accounts/yearend_complete.html
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax/helpers.js
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax/scriptaculous/lib/prototype.js
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax/scriptaculous/src/builder.js
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax/scriptaculous/src/controls.js
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax/scriptaculous/src/dragdrop.js
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax/scriptaculous/src/effects.js
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax/scriptaculous/src/scriptaculous.js
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax/scriptaculous/src/slider.js
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax/scriptaculous/src/sound.js
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax/scriptaculous/src/unittest.js
/usr/share/ledgersmb/UI/ajax_li.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-audit-control.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-business-form.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-company-logo.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-defaults.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-department-form.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-display-template.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-edit-template.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-gifi-form.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-language-form.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-list-departments.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-list-recurring.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-sic-form.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-taxes.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-userconfig.html
/usr/share/ledgersmb/UI/am-warehouse-form.html
/usr/share/ledgersmb/UI/approved.html
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/asset.css
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/asset.js
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/begin_approval.html
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/begin_depreciation_all.html
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/begin_report.html
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/edit_asset.html
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/edit_class.html
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/import_asset.html
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/search_asset.html
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/search_class.html
/usr/share/ledgersmb/UI/asset/search_reports.html
/usr/share/ledgersmb/UI/batch/filter.html
/usr/share/ledgersmb/UI/batch/search_transactions.html
/usr/share/ledgersmb/UI/bp-list-spool.html
/usr/share/ledgersmb/UI/bp-search.html
/usr/share/ledgersmb/UI/ca-list-selector.html
/usr/share/ledgersmb/UI/ca-list-transactions.csv
/usr/share/ledgersmb/UI/ca-list-transactions.html
/usr/share/ledgersmb/UI/correct.html
/usr/share/ledgersmb/UI/corrections.html
/usr/share/ledgersmb/UI/create_batch.html
/usr/share/ledgersmb/UI/employee.css
/usr/share/ledgersmb/UI/employee.html
/usr/share/ledgersmb/UI/employee/filter.css
/usr/share/ledgersmb/UI/employee/filter.html
/usr/share/ledgersmb/UI/file/attachment_screen.html
/usr/share/ledgersmb/UI/form-confirmation.html
/usr/share/ledgersmb/UI/form-dynatable.csv
/usr/share/ledgersmb/UI/form-dynatable.html
/usr/share/ledgersmb/UI/form-dynatable.odst
/usr/share/ledgersmb/UI/form-dynatable.xlst
/usr/share/ledgersmb/UI/frameset.html
/usr/share/ledgersmb/UI/get_password.html
/usr/share/ledgersmb/UI/info.html
/usr/share/ledgersmb/UI/inventory/adjustment_entry.html
/usr/share/ledgersmb/UI/inventory/adjustment_setup.html
/usr/share/ledgersmb/UI/io-email.html
/usr/share/ledgersmb/UI/journal/journal_entry.html
/usr/share/ledgersmb/UI/journal/search.html
/usr/share/ledgersmb/UI/lib/dynatable.csv
/usr/share/ledgersmb/UI/lib/dynatable.html
/usr/share/ledgersmb/UI/lib/dynatable.odst
/usr/share/ledgersmb/UI/lib/dynatable.tex
/usr/share/ledgersmb/UI/lib/elements.html
/usr/share/ledgersmb/UI/lib/ui-header.html
/usr/share/ledgersmb/UI/login.css
/usr/share/ledgersmb/UI/login.html
/usr/share/ledgersmb/UI/login.js
/usr/share/ledgersmb/UI/logout.html
/usr/share/ledgersmb/UI/logout/epiphany.js
/usr/share/ledgersmb/UI/logout/firefox.js
/usr/share/ledgersmb/UI/logout/iexplore.js
/usr/share/ledgersmb/UI/logout/konqueror.js
/usr/share/ledgersmb/UI/logout/opera.js
/usr/share/ledgersmb/UI/logout/safari.js
/usr/share/ledgersmb/UI/menu/drilldown.html
/usr/share/ledgersmb/UI/menu/expanding.css
/usr/share/ledgersmb/UI/menu/expanding.html
/usr/share/ledgersmb/UI/orders/order.html
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/check_job.html
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/img/down.gif
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/img/up.gif
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/javascript/maximize_minimize.js
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/payment1.html
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/payment1_5.html
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/payment2.html
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/payments.css
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/payments_detail.html
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/payments_detail.js
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/payments_filter.html
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/search.html
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/use_overpayment1.html
/usr/share/ledgersmb/UI/payments/use_overpayment2.html
/usr/share/ledgersmb/UI/pos-receipts.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rc-display-form.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rc-reconciliation.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rc-till-closing.html
/usr/share/ledgersmb/UI/reconciliation/approved.html
/usr/share/ledgersmb/UI/reconciliation/correct.html
/usr/share/ledgersmb/UI/reconciliation/corrections.html
/usr/share/ledgersmb/UI/reconciliation/list.html
/usr/share/ledgersmb/UI/reconciliation/pending.html
/usr/share/ledgersmb/UI/reconciliation/report.css
/usr/share/ledgersmb/UI/reconciliation/report.html
/usr/share/ledgersmb/UI/reconciliation/search.html
/usr/share/ledgersmb/UI/reconciliation/submitted.html
/usr/share/ledgersmb/UI/reconciliation/upload.html
/usr/share/ledgersmb/UI/report.html
/usr/share/ledgersmb/UI/report/basic.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-aging.csv
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-aging.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-email.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-payments.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-search-aging.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-search-generate_balance_sheet.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-search-generate_income_statement.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-search-generate_inv_activity.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-search-generate_tax_report.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-search-generate_trial_balance.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-search-payments.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-search-projects.html
/usr/share/ledgersmb/UI/rp-search.html
/usr/share/ledgersmb/UI/search_results.html
/usr/share/ledgersmb/UI/setup/begin_backup.html
/usr/share/ledgersmb/UI/setup/complete.html
/usr/share/ledgersmb/UI/setup/confirm_operation.html
/usr/share/ledgersmb/UI/setup/credentials.html
/usr/share/ledgersmb/UI/setup/login.js
/usr/share/ledgersmb/UI/setup/new_user.html
/usr/share/ledgersmb/UI/setup/select_coa.html
/usr/share/ledgersmb/UI/setup/stylesheet.css
/usr/share/ledgersmb/UI/setup/upgrade_info.html
/usr/share/ledgersmb/UI/taxform/1099-INT-base.tex
/usr/share/ledgersmb/UI/taxform/1099-INT.tex
/usr/share/ledgersmb/UI/taxform/1099-MISC-base.tex
/usr/share/ledgersmb/UI/taxform/1099-MISC.tex
/usr/share/ledgersmb/UI/taxform/add_taxform.html
/usr/share/ledgersmb/UI/taxform/details_report.html
/usr/share/ledgersmb/UI/taxform/filter.html
/usr/share/ledgersmb/UI/taxform/report_hiddens.html
/usr/share/ledgersmb/UI/taxform/summary_report.html
/usr/share/ledgersmb/UI/taxform/summary_report.tex
/usr/share/ledgersmb/UI/users/preferences.html
/usr/share/ledgersmb/UI/users/preferences.js
/usr/share/ledgersmb/UI/util.js
/usr/share/ledgersmb/UI/voucher.html
/usr/share/ledgersmb/VERSION
/usr/share/ledgersmb/account.pl
/usr/share/ledgersmb/admin.pl
/usr/share/ledgersmb/am.pl
/usr/share/ledgersmb/ap.pl
/usr/share/ledgersmb/ar.pl
/usr/share/ledgersmb/asset.pl
/usr/share/ledgersmb/auto/LedgerSMB/.exists
/usr/share/ledgersmb/bin/aa.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/am.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/ap.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/ar.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/arap.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/arapprn.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/bp.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/ca.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/gl.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/ic.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/io.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/ir.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/is.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/jc.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/oe.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/pe.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/pos.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/ps.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/pw.pl
/usr/share/ledgersmb/bin/rp.pl
/usr/share/ledgersmb/bp.pl
/usr/share/ledgersmb/ca.pl
/usr/share/ledgersmb/common.pl
/usr/share/ledgersmb/contrib/replication/README
/usr/share/ledgersmb/contrib/replication/configure-replication.sh
/usr/share/ledgersmb/css
/usr/share/ledgersmb/custom.pl
/usr/share/ledgersmb/customer.pl
/usr/share/ledgersmb/drafts.pl
/usr/share/ledgersmb/drivers/pd3000.pl
/usr/share/ledgersmb/employee.pl
/usr/share/ledgersmb/favicon.ico
/usr/share/ledgersmb/file.pl
/usr/share/ledgersmb/gl.pl
/usr/share/ledgersmb/ic.pl
/usr/share/ledgersmb/images/ledgersmb.gif
/usr/share/ledgersmb/images/ledgersmb.png
/usr/share/ledgersmb/images/ledgersmb_small.png
/usr/share/ledgersmb/images/logo.png
/usr/share/ledgersmb/images/logo_small.png
/usr/share/ledgersmb/index.html
/usr/share/ledgersmb/inventory.pl
/usr/share/ledgersmb/ir.pl
/usr/share/ledgersmb/is.pl
/usr/share/ledgersmb/jc.pl
/usr/share/ledgersmb/job.pl
/usr/share/ledgersmb/journal.pl
/usr/share/ledgersmb/ledgersmb.conf
/usr/share/ledgersmb/locale/LedgerSMB.pot
/usr/share/ledgersmb/locale/html/splash.html
/usr/share/ledgersmb/locale/po/ar_EG.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/bg.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/ca.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/cs.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/da.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/de.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/de_CH.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/el.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/en.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/en_CA.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/en_GB.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/es.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/es_AR.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/es_CO.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/es_EC.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/es_MX.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/es_PA.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/es_PY.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/es_SV.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/es_VE.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/et.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/fi.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/fr.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/fr_BE.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/fr_CA.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/hu.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/id.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/is.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/it.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/lt.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/lv.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/nb.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/nl.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/nl_BE.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/pl.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/pt.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/pt_BR.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/ru.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/sv.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/tr.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/uk.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/zh_CN.po
/usr/share/ledgersmb/locale/po/zh_TW.po
/usr/share/ledgersmb/location.pl
/usr/share/ledgersmb/login.pl
/usr/share/ledgersmb/lsmb-request.pl
/usr/share/ledgersmb/lsmb.pl
/usr/share/ledgersmb/menu.pl
/usr/share/ledgersmb/oe.pl
/usr/share/ledgersmb/old-handler.pl
/usr/share/ledgersmb/payment.pl
/usr/share/ledgersmb/pe.pl
/usr/share/ledgersmb/pos.conf.pl
/usr/share/ledgersmb/ps.pl
/usr/share/ledgersmb/recon.pl
/usr/share/ledgersmb/rest.pl
/usr/share/ledgersmb/rp.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/account.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/admin.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/asset.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/customer.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/drafts.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/employee.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/file.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/inventory.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/journal.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/login.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/menu.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/payment.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/recon.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/setup.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/taxform.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/user.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/vendor.pl
/usr/share/ledgersmb/scripts/vouchers.pl
/usr/share/ledgersmb/setup.pl
/usr/share/ledgersmb/sql/Pg-database.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/Sample-chart.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ar/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ar/chart/Personal.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ar/sic/SIC_3.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ar/sic/SIC_6.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/at/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/at/gifi/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/au/chart/General-0000.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/au/chart/General-00000.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/be/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/be/gifi/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/br/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ca/chart/English_General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ca/chart/French-Quebec_General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ca/gifi/English.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ca/gifi/French.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ch/chart/German.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ch/gifi/German.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/cn/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/co/chart/PUC.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/co/gifi/PUC.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/cz/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/de/chart/DATEV-SKR03.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/de/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/de/chart/SKR03.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/de/gifi/DATEV-SKR03.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/de/gifi/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/de/gifi/SKR03.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/dk/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/eg/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/es/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/es/chart/ISO.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/fr/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/hu/chart/Complete.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/hu/chart/Minimal.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/hu/chart/Old-general.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/hu/gifi/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/id/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/it/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/it/chart/cc2424.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/it/gifi/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/it/gifi/cc2424.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/lv/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/nl/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/nl/chart/Simple.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/no/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/pl/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/py/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/py/gifi/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/se/chart/Agriculture.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/se/chart/Church_Society.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/se/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/se/gifi/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/tw/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/uk/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/us/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/us/chart/Manufacturing.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/us/chart/Service.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/us/chart/UCOA-Form990.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/us/chart/UCOA-Form990EZ.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/us/gifi/UCOA-Form990.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/us/gifi/UCOA-Form990EZ.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/coa/ve/chart/General.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/1099_reports.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Account.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Assets.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Business_type.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Company.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Customer.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Date.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Defaults.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Drafts.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Employee.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/EndOfYear.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Entity.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Files.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Fixes.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Inventory.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/LOADORDER
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Location.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Parts.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Payment.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Person.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/README
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Reconciliation.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Report.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Roles.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Session.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Settings.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/TaxForm.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Util.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Vendor.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/Voucher.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/admin.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/chart.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/reload_modules.sh
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/Account.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/Base.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/Business_type.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/Company.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/Draft.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/EndOfYear.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/Payment.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/Reconciliation.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/Session.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/System.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/Taxform.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/Voucher.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/admin.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/modules/test/data/Reconciliation.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/removal/drop-Company.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/removal/drop-Location.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/removal/drop-Payment.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/1.2-1.3-manual.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/1.2-1.3.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/1.2-pre-upgrade-checks.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/1.3-1.2.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/rc1-rc2.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/rc2-rc3.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/rc3-rc4.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/rc4-1.3.0.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/sl2.8-1.3.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/sql-ledger2ledgersmb-wip.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3206-invoice_order.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3252-uniques.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3263-menu_generate.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3286-qty_type.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3290-tax-account.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3293-recon_payee.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3297-employee_changes.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3299-person_functions.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3302-menu_changes.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3308-menu_update.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3310-taxform-function.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3313-list_taxform_menu.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3313-role-updates.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3319-taxtable.-change.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3326-new_custom_fields_funcs.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3328-drop-location_result.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3331-drop-bank-acct-save.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3333-location-function-drop.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3335-drop-location_saves.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3353-add-assembly-fkeys.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3355-yearend-fkey.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3356-fkeys.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3372-drop-location-delete.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3383-menu-attributes.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3386-drop-type.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3410-menu-functions.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3421-tax_tables.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3422-tax_tables.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3441-periods-view.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3445-drop-save-user.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3448-drop-location-search.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3450-drop-user-function.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3455-asset-schema.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3467-assets.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3470-asset-menu.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3476-drop-unused-fields.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3478-files.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3479-inheritance_pkeys.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3480-pkeys-2.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3482-file_view_catelog.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3495_drop_mime_func.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3497-schema-changes.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3509-drop-function.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3532-drop-used-function.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3534-drop_unused_function.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3536-menu-update.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3537-note-table.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3538-asset-menu-fix.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3547-constraints-upgrade.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3551-asset-approval-menu.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3560-settings.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3572-letterhead-template-editing.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3585-mime-type-data.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3594-drop-batch-update.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3613-drop-file_type.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3626-more-mime-types.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3637-dbversion-upgrade.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3640-new-file-type.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3679-drop-payment-function.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3686-batch_post.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3694-update_version.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3703-grant-select-perm.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3714-drop-recon-delete.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3738-drop-session-transaction-id.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3760-alter-asset_reports.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3764-control_code_index.sql
/usr/share/ledgersmb/sql/upgrade/svn/3808-language-table.sql
/usr/share/ledgersmb/taxform.pl
/usr/share/ledgersmb/tools/dbsetup.pl
/usr/share/ledgersmb/tools/delete-company-database.sh
/usr/share/ledgersmb/tools/delete-mycompany-roles.sh
/usr/share/ledgersmb/tools/drop-roles.pl
/usr/share/ledgersmb/tools/extract_mimes.sh
/usr/share/ledgersmb/tools/extract_role_grants.sh
/usr/share/ledgersmb/tools/generate-language-table-contents.pl
/usr/share/ledgersmb/tools/prepare-company-database.sh
/usr/share/ledgersmb/upgrade.pl
/usr/share/ledgersmb/user.pl
/usr/share/ledgersmb/utils/cli/ledgersmb_cli.pl
/usr/share/ledgersmb/utils/cli/sample.lsmb
/usr/share/ledgersmb/utils/devel/chart-load-test.sh
/usr/share/ledgersmb/utils/devel/find-use
/usr/share/ledgersmb/utils/fixme/README
/usr/share/ledgersmb/utils/fixme/fixme.pgsql
/usr/share/ledgersmb/utils/notify_short/GPL.txt
/usr/share/ledgersmb/utils/notify_short/README
/usr/share/ledgersmb/utils/notify_short/config.pl
/usr/share/ledgersmb/utils/notify_short/listener.pl
/usr/share/ledgersmb/utils/pos/directnet.pl
/usr/share/ledgersmb/utils/pos/pos-hardware-client-startup-script
/usr/share/ledgersmb/utils/process_queue/config.pl.default
/usr/share/ledgersmb/utils/process_queue/process_queue.pl
/usr/share/ledgersmb/vendor.pl
/usr/share/ledgersmb/vouchers.pl
/usr/share/lintian/overrides/ledgersmb
/usr/share/man/man3/LedgerSMB.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::AA.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::AM.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Auth.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Auth::DB.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Batch.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::CancelFurtherProcessing.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Company_Config.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Contact.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Account.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Admin.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Asset.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Asset_Class.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Asset_Report.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Company.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Customer.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Date.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Draft.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::EOY.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Employee.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Menu.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Payment.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Reconciliation.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::TaxForm.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::User.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBObject::Vendor.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::DBTest.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Database.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::File.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::File::Order.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::File::Part.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::File::Transaction.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Form.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::GL.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::IC.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::IR.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::IS.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Locale.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Location.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Log.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Mailer.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::OE.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::PE.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::RESTXML::Document::Base.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::RESTXML::Document::Session.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::RESTXML::Handler.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::ScriptLib::Company.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Setting.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Template.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Template::CSV.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Template::Elements.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Template::HTML.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Template::LaTeX.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Template::ODS.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Template::TTI18N.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::Template::TXT.3pm.gz
/usr/share/man/man3/LedgerSMB::User.3pm.gz
/usr/share/man/man3/lsmb-request.3pm.gz
/usr/share/man/man3/rest.3pm.gz