» Ubuntu » Пакети » quantal » libcss-minifier-perl » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libcss-minifier-perl в quantal, архитектура all

/usr/share/doc/libcss-minifier-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcss-minifier-perl/copyright
/usr/share/man/man3/CSS::Minifier.3pm.gz
/usr/share/perl5/CSS/Minifier.pm