» Ubuntu » Пакети » quantal » warzone2100-music » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета warzone2100-music в quantal, архитектура all

/usr/share/doc/warzone2100-music/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/warzone2100-music/copyright
/usr/share/games/warzone2100/music/menu.ogg
/usr/share/games/warzone2100/music/music.wpl
/usr/share/games/warzone2100/music/track1.ogg
/usr/share/games/warzone2100/music/track2.ogg
/usr/share/games/warzone2100/music/track3.ogg