» Ubuntu » Пакети » quantal » dmsetup » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета dmsetup в quantal, архитектура i386

/lib/udev/rules.d/55-dm.rules
/lib/udev/rules.d/60-persistent-storage-dm.rules
/sbin/dmsetup
/usr/share/doc/dmsetup/README.udev
/usr/share/doc/dmsetup/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dmsetup/copyright
/usr/share/doc/dmsetup/examples/udev-dm-permissions.rules
/usr/share/initramfs-tools/hooks/dmsetup
/usr/share/man/man8/dmsetup.8.gz