» Ubuntu » Пакети » raring » openjdk-7-source » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета openjdk-7-source в raring, архитектура all

/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-common/src.zip
/usr/share/doc/openjdk-7-source