» Ubuntu » Пакети » raring » frogr » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета frogr в raring, архитектура amd64

/usr/bin/frogr
/usr/share/applications/frogr.desktop
/usr/share/doc/frogr/AUTHORS
/usr/share/doc/frogr/MAINTAINERS
/usr/share/doc/frogr/NEWS.gz
/usr/share/doc/frogr/README
/usr/share/doc/frogr/THANKS
/usr/share/doc/frogr/TRANSLATORS
/usr/share/doc/frogr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/frogr/copyright
/usr/share/man/man1/frogr.1.gz
/usr/share/pixmaps/frogr.xpm