» Ubuntu » Пакети » raring » gir1.2-gtk-3.0 » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета gir1.2-gtk-3.0 в raring, архитектура amd64

/usr/lib/girepository-1.0/Gdk-3.0.typelib
/usr/lib/girepository-1.0/GdkX11-3.0.typelib
/usr/lib/girepository-1.0/Gtk-3.0.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-gtk-3.0/AUTHORS
/usr/share/doc/gir1.2-gtk-3.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gtk-3.0/copyright