» Ubuntu » Пакети » raring » gir1.2-soup-2.4 » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета gir1.2-soup-2.4 в raring, архитектура amd64

/usr/lib/girepository-1.0/Soup-2.4.typelib
/usr/lib/girepository-1.0/SoupGNOME-2.4.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-soup-2.4/AUTHORS
/usr/share/doc/gir1.2-soup-2.4/NEWS.gz
/usr/share/doc/gir1.2-soup-2.4/README
/usr/share/doc/gir1.2-soup-2.4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-soup-2.4/copyright