» Ubuntu » Пакети » raring » libatlas3-base » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libatlas3-base в raring, архитектура i386

/usr/lib/atlas-base/atlas/libblas.so.3
/usr/lib/atlas-base/atlas/libblas.so.3.0
/usr/lib/atlas-base/atlas/liblapack.so.3
/usr/lib/atlas-base/atlas/liblapack.so.3.0
/usr/lib/atlas-base/libatlas.so.3
/usr/lib/atlas-base/libatlas.so.3.0
/usr/lib/atlas-base/libcblas.so.3
/usr/lib/atlas-base/libcblas.so.3.0
/usr/lib/atlas-base/libf77blas.so.3
/usr/lib/atlas-base/libf77blas.so.3.0
/usr/lib/atlas-base/liblapack_atlas.so.3
/usr/lib/atlas-base/liblapack_atlas.so.3.0
/usr/share/doc/libatlas3-base/README
/usr/share/doc/libatlas3-base/README.Debian
/usr/share/doc/libatlas3-base/TODO.Debian
/usr/share/doc/libatlas3-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libatlas3-base/copyright