» Ubuntu » Пакети » raring » libpango1.0-0 » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libpango1.0-0 в raring, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libpango-1.0.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpango-1.0.so.0.3200.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpangocairo-1.0.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpangocairo-1.0.so.0.3200.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpangoft2-1.0.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpangoft2-1.0.so.0.3200.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpangox-1.0.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpangox-1.0.so.0.3200.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpangoxft-1.0.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpangoxft-1.0.so.0.3200.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/pango/1.8.0/module-files.d/libpango1.0-0.modules
/usr/lib/i386-linux-gnu/pango/1.8.0/modules/pango-arabic-lang.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pango/1.8.0/modules/pango-basic-fc.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pango/1.8.0/modules/pango-basic-x.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pango/1.8.0/modules/pango-indic-lang.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pango/1.8.0/modules/pango-thai-lang.so
/usr/share/doc/libpango1.0-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libpango1.0-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libpango1.0-0/README
/usr/share/doc/libpango1.0-0/THANKS
/usr/share/doc/libpango1.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpango1.0-0/copyright