» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [lucid] [lucid-updates] [lucid-backports] [precise] [precise-updates] [precise-backports] [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [utopic] [utopic-updates] [utopic-backports] [vivid]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [armel]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат utopic в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 34 пакета.

Пакет linux-cloud-tools-generic-lts-utopic

Пакет linux-cloud-tools-lowlatency-lts-utopic

Пакет linux-cloud-tools-virtual-lts-utopic

Пакет linux-generic-lts-utopic

Пакет linux-headers-generic-lts-utopic

Пакет linux-headers-lowlatency-lts-utopic

Пакет linux-headers-virtual-lts-utopic

Пакет linux-image-extra-virtual-lts-utopic

Пакет linux-image-generic-lts-utopic

Пакет linux-image-lowlatency-lts-utopic

Пакет linux-image-virtual-lts-utopic

Пакет linux-lowlatency-lts-utopic

Пакет linux-lts-utopic-cloud-tools-3.16.0-25

Пакет linux-lts-utopic-cloud-tools-3.16.0-26

Пакет linux-lts-utopic-cloud-tools-3.16.0-28

Пакет linux-lts-utopic-cloud-tools-3.16.0-29

Пакет linux-lts-utopic-cloud-tools-common

Пакет linux-lts-utopic-tools-3.16.0-25

Пакет linux-lts-utopic-tools-3.16.0-26

Пакет linux-lts-utopic-tools-3.16.0-28

Пакет linux-lts-utopic-tools-3.16.0-29

Пакет linux-lts-utopic-tools-common

Пакет linux-lts-utopic-udebs-generic

Пакет linux-signed-generic-lts-utopic

Пакет linux-signed-image-generic-lts-utopic

Пакет linux-tools-generic-lts-utopic

Пакет linux-tools-lowlatency-lts-utopic

Пакет linux-tools-lts-utopic

Пакет linux-tools-virtual-lts-utopic

Пакет linux-virtual-lts-utopic

Пакет syslinux-themes-ubuntu-utopic

Пакет ubuntu-gnome-wallpapers-utopic

Пакет ubuntu-wallpapers-utopic

Пакет ubuntukylin-wallpapers-utopic