» Ubuntu » Pakete » precise » gcj-native-helper » i386 » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket gcj-native-helper in precise für Architektur i386

/usr/share/doc/gcj-native-helper