» Ubuntu » Pakete » precise » libalut0 » i386 » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket libalut0 in precise für Architektur i386

/usr/lib/libalut.so.0
/usr/lib/libalut.so.0.1.0
/usr/share/doc/libalut0/AUTHORS
/usr/share/doc/libalut0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libalut0/README.gz
/usr/share/doc/libalut0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libalut0/copyright