» Ubuntu » Paketit » precise » apel » all » Tiedostoluettelo

Paketin apel tiedostoluettelo jakelussa precise arkkitehtuurilla all

/etc/emacs/site-start.d/20apel.el
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/apel
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/apel
/usr/share/doc/apel/README.en.gz
/usr/share/doc/apel/README.ja.gz
/usr/share/doc/apel/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/apel/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/APEL-CFG
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/APEL-ELS
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/APEL-MK
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/EMU-ELS
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/Makefile
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/alist.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/apel-ver.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/attic/env.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/attic/timezone.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/atype.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/broken.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/calist.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/emu-mule.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/emu.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/file-detect.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/filename.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/install.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/inv-18.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/inv-19.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/inv-23.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/inv-xemacs.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/invisible.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/localhook.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/mcharset.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/mcs-20.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/mcs-e20.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/mcs-ltn1.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/mcs-nemacs.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/mcs-om.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/mcs-xm.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/mcs-xmu.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/mule-caesar.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/path-util.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pccl-20.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pccl-om.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pccl.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pces-20.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pces-e20.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pces-e20_2.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pces-nemacs.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pces-om.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pces-raw.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pces-xfc.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pces-xm.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pces.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pcustom.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poe-18.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poe-xemacs.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poe.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poem-e20.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poem-e20_2.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poem-e20_3.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poem-ltn1.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poem-nemacs.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poem-om.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poem-xm.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/poem.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/product.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/pym.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/richtext.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/static.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/tinycustom.el
/usr/share/emacs/site-lisp/apel/tinyrich.el