» Ubuntu » Paquets » precise-updates » openjdk-7-jre-zero » i386 » Liste des fichiers

Liste des fichiers du paquet openjdk-7-jre-zero dans precise-updates pour l'architecture i386

/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/lib/i386/zero/Xusage.txt
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/lib/i386/zero/libjvm.so
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-zero
/usr/share/lintian/overrides/openjdk-7-jre-zero