» Ubuntu » Paquets » precise » libuima-addons-java » all » Liste des fichiers

Liste des fichiers du paquet libuima-addons-java dans precise pour l'architecture all

/usr/share/doc/libuima-addons-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libuima-addons-java/copyright
/usr/share/java/uima-ConceptMapper-2.3.1.jar
/usr/share/java/uima-ConceptMapper.jar
/usr/share/java/uima-DictionaryAnnotator-2.3.1.jar
/usr/share/java/uima-DictionaryAnnotator.jar
/usr/share/java/uima-FsVariables-2.3.1.jar
/usr/share/java/uima-FsVariables.jar
/usr/share/java/uima-PearPackagingAntTask-2.3.1.jar
/usr/share/java/uima-PearPackagingAntTask.jar
/usr/share/java/uima-RegularExpressionAnnotator-2.3.1.jar
/usr/share/java/uima-RegularExpressionAnnotator.jar
/usr/share/java/uima-SimpleServer-2.3.1.jar
/usr/share/java/uima-SimpleServer.jar
/usr/share/java/uima-SnowballAnnotator-2.3.1.jar
/usr/share/java/uima-SnowballAnnotator.jar
/usr/share/java/uima-Tagger-2.3.1.jar
/usr/share/java/uima-Tagger.jar
/usr/share/java/uima-WhitespaceTokenizer-2.3.1.jar
/usr/share/java/uima-WhitespaceTokenizer.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/ConceptMapper/2.3.1/ConceptMapper-2.3.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/ConceptMapper/2.3.1/ConceptMapper-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/ConceptMapper/debian/ConceptMapper-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/ConceptMapper/debian/ConceptMapper-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/DictionaryAnnotator/2.3.1/DictionaryAnnotator-2.3.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/DictionaryAnnotator/2.3.1/DictionaryAnnotator-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/DictionaryAnnotator/debian/DictionaryAnnotator-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/DictionaryAnnotator/debian/DictionaryAnnotator-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/FsVariables/2.3.1/FsVariables-2.3.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/FsVariables/2.3.1/FsVariables-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/FsVariables/debian/FsVariables-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/FsVariables/debian/FsVariables-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/PearPackagingAntTask/2.3.1/PearPackagingAntTask-2.3.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/PearPackagingAntTask/2.3.1/PearPackagingAntTask-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/PearPackagingAntTask/debian/PearPackagingAntTask-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/PearPackagingAntTask/debian/PearPackagingAntTask-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/RegularExpressionAnnotator/2.3.1/RegularExpressionAnnotator-2.3.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/RegularExpressionAnnotator/2.3.1/RegularExpressionAnnotator-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/RegularExpressionAnnotator/debian/RegularExpressionAnnotator-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/RegularExpressionAnnotator/debian/RegularExpressionAnnotator-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/SimpleServer/2.3.1/SimpleServer-2.3.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/SimpleServer/2.3.1/SimpleServer-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/SimpleServer/debian/SimpleServer-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/SimpleServer/debian/SimpleServer-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/SnowballAnnotator/2.3.1/SnowballAnnotator-2.3.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/SnowballAnnotator/2.3.1/SnowballAnnotator-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/SnowballAnnotator/debian/SnowballAnnotator-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/SnowballAnnotator/debian/SnowballAnnotator-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/Tagger/2.3.1/Tagger-2.3.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/Tagger/2.3.1/Tagger-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/Tagger/debian/Tagger-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/Tagger/debian/Tagger-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/WhitespaceTokenizer/2.3.1/WhitespaceTokenizer-2.3.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/WhitespaceTokenizer/2.3.1/WhitespaceTokenizer-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/WhitespaceTokenizer/debian/WhitespaceTokenizer-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/WhitespaceTokenizer/debian/WhitespaceTokenizer-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/uima-addons-parent/2.3.1/uima-addons-parent-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/uima-addons-parent/debian/uima-addons-parent-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/uima-addons/2.3.1/uima-addons-2.3.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/uima/uima-addons/debian/uima-addons-debian.pom
/usr/share/uima/lib/uima-ConceptMapper.jar
/usr/share/uima/lib/uima-DictionaryAnnotator.jar
/usr/share/uima/lib/uima-FsVariables.jar
/usr/share/uima/lib/uima-RegularExpressionAnnotator.jar
/usr/share/uima/lib/uima-SimpleServer.jar
/usr/share/uima/lib/uima-SnowballAnnotator.jar
/usr/share/uima/lib/uima-Tagger.jar
/usr/share/uima/lib/uima-WhitespaceTokenizer.jar